Chirurg
Psychoterapeuta
Okulista

Kandydaci ubiegający się o pracę w polskich jednostkach medycznych

Nr
Skrócony opis kandydata
Specjalizacja
Status
Data
1
Lekarz z BY, wiek 30 lat, ukończona edukacja w psychiatrii i psychoterapii. Specjalizacja w dokumentach psychoterapeuta. Pracował w szpitalu. Staż pracy w specjalizacji 5 lat, zdał egzamin na II kategorię specjalisty, dobry język polski. Kwalifikuje się do otrzymania decyzji ministra zdrowia.
Psychoterapeuta.
Czeka na oferty.
16.03.2022r.
2
Lekarz z BY, wiek 39 lat, 12 lat pracy w specjalności, zdała egzamin na II i I kategorię specjalisty. Kwalifikuje się do otrzymania decyzji ministra zdrowia.
Diagnosta.
Nieaktualne. Wybrała ofertę pracy.
16.03.2022r.
3
Lekarz psychiatra, wiek 44 lata, staż pracy w specjalizacji 19 lat, posiada I i II kategorię specjalizacji. Lekarz pediatra, wiek 45 lat, staż pracy 14,5 roku. Posiada II kategorię specjalisty, pracowała 2 lata na oddziale dziecięcym, od 207 monitoruje dzieci do 1 roku życia w przychodni. Kwalifikuje się do otrzymania decyzji ministra zdrowia.
Psychiatra + pediatra (małżeństwo z Białorusi).
Czeka na oferty.
16.03.2022r.
4
Lekarz z BY, wiek 30 lat, staż pracy w specjalizacji 7 lat, posiada II i I kategorię specjalisty. Może pracować na oddziale, sorze, przychodni urazowej. Kwalifikuje się do otrzymania decyzji ministra zdrowia.
Ortopeda traumatolog.
Czeka na oferty.
16.03.2022r.
5
Chirurg ogólny, wiek 27 lat, 2 lata stażu w specjalizacji w szpitalu pogotowia ratunkowego (sor, opieka na oddziale, przychodnia), j. polski A2. Okulistka, wiek 27 lat, 2 lata stażu w specjalizacji, głównie diagnostyka i leczenie. Niezły j. polski. . Kwalifikują się do otrzymania decyzji ministra zdrowia. Chcą pracować u jednego pracodawcy lub w jednym mieście.
Chirurg ogólny + okulistka (małżeństwo).
Czeka na oferty.
16.03.2022r.
6
Lekarz rodzinny - kobieta 33 lata, staż pracy 9,5 roku, w tym 3 lata lekarz rodzinny, 3,5 roku kardiolog, 3 lata internista w szpitalu pogotowia ratunkowego. Posiada II kategorię specjalisty lekarza rodzinnego. Uczy się jęz. polskiego. Lekarz okulista - wiek 34 lata, staż w specjalizacji 10 lat, głównie praca w szpitalu, leczenie, diagnostyka, zabiegi. Uczy się j. polskiego. Kwalifikuje się do otrzymania decyzji ministra zdrowia.
lekarz rodzinny + okulista (małżeństwo z Białorusi).
Czeka na oferty.
16.03.2022r.
7
Lekarz, 40 lat, 12 lat stażu pracy, ostatnie 3 lata głównie w chirurgii plastycznej i kombustiologi (oparzenia). Posiada decyzję ministra warunkową + 3 miesiące pracy pod nadzorem.
Chirurg, chirurg plastyczny, kombustiolog
Rozpatruje jedną ofertę pracy.
16.03.2022r.
8
Lekarka z UKR, wiek 29 lat, staż pracy w specjalizacji 3 lata. Pracowała do tej pory w szpitalu na przyjęciu pacjentów i oddziale. Kwalifikuje się do otrzymania decyzji ministra zdrowia.
Internista
Rozpatruje jedną ofertę pracy.
16.03.2022r.
9
Lekarz z BY, wiek 40 lat, staż pracy 16 lat, w specjalizacji 10. Na przyjęciu pacjentów, oddział szpitalny, dyżury w szpitalu w sobota/niedziela. Kwalifikuje się do otrzymania decyzji ministra zdrowia.
Internista
Rozpatruje jedną ofertę pracy.
16.03.2022r.
10
Lekarz internista z Rosji, pochodzenie białoruskie. Wiek 34 lata, staż pracy 9 lat. Oprócz standardowego szkolenia specjalizacyjnego ukończył dodatkowo ordynaturę kliniczną 4-ro letnią. Pracował w przychodni i na oddziale w wojskowych jednostkach medycznych. Kwalifikuje się do otrzymania decyzji ministra zdrowia.

Internista
Czeka na oferty.
16.03.2022r.
11
Lekarz okulistka z BY, wiek 38 lat, 7 lat pracy w specjalizacji, posiada II kategorię lekarza. Kwalifikuje się do otrzymania decyzji ministra zdrowia.
Okulista.
Czeka na oferty.
16.03.2022r.
12
Lekarka z BY, wiek 39 lat, z dwoma specjalizacjami, 8 lat pracy jako ginekolog – położnik i 5 lat diagnosta (ultrasonografia). Pracowała w szpitalu i w przychodni. Posiada II kat. Lekarza. Kwalifikuje się do otrzymania decyzji ministra zdrowia.
Ginekolog-położnik / diagnosta.
Rozpatruje jedną ofertę pracy.
16.03.2022r.
13
Lekarka diagnosta z BY, wiek 43 lata, 18 lat pracy w specjalizacji, posiada II kat. Lekarza, Kwalifikuje się do otrzymania decyzji ministra zdrowia.
Diagnosta
Rozpatruje jedną ofertę pracy.
16.03.2022r.
14
Lekarz z RUS, wiek 37 lat, 12 lat pracy w specjalizacji. Posiada I kat. Lekarza. Ma w portfolio prace badawcze, artykuły, publikacje. Interesuje go praca w miejscu, gdzie będzie miał warunki do dalszego rozwoju w specjalizacji. Bardzo doświadczony. Niezły j. polski.
Chirurg szczękowo-twarzowy/dentysta.
Czeka na oferty.
16.03.2022r.
15
Lekarz z UKR, wiek 47 lat, 27 lat pracy na różnych stanowiskach. Od 2018 w przychodni chirurgicznej, wykonuje małe zabiegi. Posiada dodatkowe kwalifikacje: : chirurg naczyniowy (krótki kurs i staż), ratownik medyczny, lekarz rehabilitant. Kwalifikuje się do otrzymania decyzji ministra zdrowia.
Chirurg ogólny.
Czeka na oferty.
16.03.2022r.
16
Lekarz z UKR, wiek 56 lat, długi staż pracy w specjalności. Pracuje w przychodni i na oddziale szpitalnym. Duże doświadczenie. Kwalifikuje się do otrzymania decyzji ministra zdrowia.
Chirurg ogólny
Czeka na oferty.
16.03.2022r.
17
Lekarz chirurg, 12 lat pracy w tym na stanowisku chirurga 6 lat i 6 lat endoskopista. Pracuje na oddziale (wykonuje zabiegi) i w przychodni. Posiada kartę Polaka. Żona, lekarz radiolog, 15 lat pracy w specjalizacji. Posiada drugą kwalifikację endoskopisty po dodatkowym kursie. Kwalifikuje się do otrzymania decyzji ministra zdrowia.
Chirurg ogólny (/endoskopista) + diagnosta małżeństwo z BY.
Rozpatruje jedną ofertę pracy.
16.03.2022r.